doctor-mask-1
so-sanh-vai-than-hoat-tinh (1)
than-hoat-tinh-768×768 (1)

KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH DOCTOR MASK -4 LỚP

60,000 40,000

Khẩu trang y tế than hoạt tính Doctor Mask với 4 lớp, có 02 lớp lọc và lớp than hoạt tính ở giữa có khả năng chống bụi cao.
Mã: XL967